Phone

+31 (0) 71 512 4700
+31 (0) 6 53 50 56 82

Adress

Hogewoerd 69
2311 HG Leiden
info@hanskoreman.nl

Social Media

Facebook
Linkedin

Auto Reply
Thank you for your enquiry. I will get back to you soon.

Signature (Supports HTML)
With kind regards, Hans Koreman
© Hans Koreman

Alle rechten voorbehouden.

Alle foto’s op deze website zijn eigendom van Hans Koreman.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd of verzonden in enige vorm of op enige wijze, door fotokopieën, opnames, of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor toestemming dient u contact op te nemen met Hans Koreman.
Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

PRIVACYWET (m.i.v. 25-05-2018)

Protocol Hans Koreman Fotografie.
Hans Koreman Fotografie respecteert en garandeert de privacy van al zijn klanten; er worden op generlei wijze gegevens van klanten
verstrekt aan derden of verspreidt op internet of andere media; foto’s van personen in opdracht gemaakt worden nooit in de
openbaarheid gebracht of verspreidt zonder toestemming van deze personen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Koreman Fotografie.